Sidebar

22
bře,
32 Aktuality

Dne 19. 11. 2018 se uskutečnil veletrh vysokých škol na gymnáziu v Žatci. Za univerzitu se zúčastnila fakulta filozofická, přírodovědecká a fakulta životního prostředí.

Do našeho sálu se přišli podívat studenti ze širokého okolí a my jim nadšeně vysvětlovali radosti i strasti vysokoškolského studia. Zástupci Centra dokumentace například ukázali, jak digitalizovat detaily pomocí 3D skenování. Společně jsme pak představovali obory jednotlivých kateder a snažili se určit, který by danému studentovi mohl vyhovovat nejvíce.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Akademický senát FF UJEP

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer