Sidebar

3
čen, st
29 Aktuality

16. listopadu 2018 se za účasti členů katedry politologie a filosofie uskutečnilo XI. české platónské symposium na téma „Dialogy Kritón a Minós“.

Platónská symposiajiž přes dvacet let pravidelně otevírají témata Platónova myšlení a dlouhodobě přispívají ke studiu Platónovy filosofie na tuzemské i mezinárodní bázi.

Spolupořadatelem konference, kterou letos hostila Filosofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze, byla Česká platónská společnost, Ústav filosofie a religionistiky FF UK a Filosofický ústav AV ČR. Téma konference, které otevřelo platónskou perspektivu problému zákona a zákonnosti, ve svých příspěvcích uchopili badatelé Kryštof Boháček, Karel Thein, Ondřej Sikora, Ondřej Černý, Jakub Jirsa nebo Antonín Šíma. Z vyučujících katedry politologie a filosofie na konferenci vystoupili Josef Moural a Veronika Konrádová.

Těší nás i účast studentů ústecké univerzity, kterých sice nebylo tolik jako na loňském mezinárodním symposiu, nicméně věříme, že i do budoucna budou mít naši studenti a studentky chuť vyzkoušet si atmosféru podobných odborných akcí. Všichni příznivci Platónova myšlení se mohou těšit na novou publikaci, kterou k tématu konference již tradičně vydá nakladatelství OIKOYMENH.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer