Sidebar

3
čen, st
29 Aktuality

Na Filozofické fakultě UJEP vznikla z iniciativy katedry politologie a filozofie galerie Docendo Disco. Ta je nově vytvořenou platformou „možností spolupráce“ mezi ústeckými FF a FUD. 

Na fakultě umění a designu působí přední čeští umělci, o jejichž existenci nemají studenti humanitních a uměnovědných oborů filozofické fakulty mnohdy ani ponětí a nemají tudíž ani představu o podobě umění, které tito umělci vytvářejí. Galerie Docendo Disco na tuto situaci reaguje tím, že tyto umělce a jejich tvorbu v prostorách filozofické fakulty studentům představí,“ uvádí dr. Ivana Havlínová, vedoucí katedry politologie a filozofie FF UJEP.

Galerii Docendo Disco naleznete v 2. patře budovy B na filozofické fakultě. V každém semestru zde proběhnou dvě výstavy, později budou představena díla absolventů fakulty umění a designu či dalších umělců působících v Ústí nad Labem. V akademickém roce 2018/2019 zde svou tvorbu vystaví současný děkan FUD Pavel Mrkus, vedoucí Ateliéru performance Jiří Kovanda, asistent Ateliéru digitálních médií Radek Jandera a asistentka Ateliéru grafického designu Michaela Labudová.

Prvním umělcem, který se představil v nově vzniklé galerii Docendo Disco svou performancí „Trapná situace I“, je akademik naší umělecké fakulty Jiří Kovanda. Patří mezi přední české umělce, performery a tvůrce instalací. Jako jeden z mála českých umělců vystavoval v londýnské Tate Modern. Mezi jeho nejznámější umělecké akce patří performance Kissing Through Glass. V nové galerii do budoucna nevylučuje vznik dalších trapných situací, prozatím, pro představu, uvádíme tu poslední, jak ji popsala kurátorka galerie dr. Barbora Řebíková: „Trapná situace I začala ve středu 24. 10. 2018 v 14:00 ve druhém patře budovy B, kam Jiří Kovanda nedorazil na svůj ohlášený happening. Nepřišel. Ani v 14:30 tu ještě nebyl. Zato tu bylo zhruba dvacet diváků. Trapná situace. Přicházejí další. Přichází i pár akademiků a PR fakulty. Umělec nepřichází a nepřijde. Všichni se odeberou za kurátorkou galerie do přilehlé posluchárny a vyslechnou improvizovanou přednášku o Jiřím Kovandovi a zhlédnou záznam jeho líbání před sklo. Během následné diskuse vyjde najevo, že Kovanda sedí na FUD, v ,budově hned vedle‘ na umělecké radě, a že odtud nechce odejít. Telefon nezvedá. Pak zazní, tak jdeme za ním‘. Tak jdeme za ním. Cestou posbíráme plakáty ohlašující happening Trapná situace I a řadíme se s nimi před aulu, kde zasedá umělecká rada a probíhají habilitační přednášky. Radíme se, co dál. Trapná situace. Nikdo nechce otevřít dveře a vejít dovnitř. Hledáme oběť. Anglicky hovořící student, který přiznává, že vůbec netuší, o co tu jde, že teď přišel a že tedy udělá, o co ho požádáme, přebírá jeden z plakátů a instruován prosbou, upřeně se dívej na Kovandu, který sedí kdesi uprostřed auly, vchází na dlouhých pár minut dovnitř. Pak vyleze. Trapná situace. A chvatně nás opouští. Pak odcházíme i my.
V 17:18 volá Kovanda kurátorce a přiznává, že studenta viděl, ignoroval a cítil trapnost situace. Dodává ale, že happening proběhl. V 13:30 totiž nainstaloval kolečka salámu na židle v budově Filozofické fakulty, opatřil je vysvětlujícím komentářem a po celou dobu zasedání vědecké rady seděl na salámu. A smrděl a vytvářel trapnou situaci. Kolečka salámu ale naistaloval o patro níž. Do prvního patra Katedry germanistiky, kde se vpíjela do dřevěných opěradel až do pátku, kdy Katedra reaguje - Nezlob se, pokud projevím málo pochopení pro umělecká díla, ale chtěla bych se zeptat, zda je možno odstranit salámy ze židlí na KGER. 1. Ničí se židle 2. Nikdo na nich nemůže sedět 3. Po odstranění asi bude třeba ověřit, zda nezůstalo opěradlo mastné a zda nezničí studentům oblečení.“

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer