Sidebar

22
bře,
32 Aktuality

Ve dnech 18. a 19. října proběhlo již sedmé výjezdní setkání akademických pracovníků, studentů a přátel Katedry politologie a filozofie na břehu Otavy. Letos byla kritické reflexi podrobena stoletá republika, a to jak z filozofických, tak i z historických a religionistických pozic.

Nejčastějším předmětem zájmu všech dvaadvaceti účastníků bylo sice období vzniku a prvních dekád samostatného státu, nicméně vždy se snahou o aktuální přesahy a s otazníkem, zda to horší, co republika a její občané v posledních sto letech zakusili, není do té druhé stovky nesnadnou startovní pozicí. Pořadatelé konference si, vyjma satisfakce, z Písku též přivezli hodnotný dar od prof. Hejdánka v podobě mnoha svazků klasických filosofických děl, kterými bude obohacen fond studovny KPF.

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Akademický senát FF UJEP

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer