Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

Odpoledne před prodlouženým víkendem proběhlo 27. 9. 2018 na děčínském zámku v luterském duchu. Derniéra výstavy Sola Fide/Pouhou vírou přinesla nejen přednášku prof. Jana Royta, ale i křest nové knihy dr. Táni Šimkové.

Poslední možnost navštívit na děčínském zámku výstavu Sola Fide/Pouhou vírou byla na její derniéře dne 27. 9. 2018, kdy v kapli sv. Jiří zazněla od 17:00 h přednáška prof. Jana Royta Luterská šlechta v raném novověku a její dědictví v severozápadních Čechách.

Luterská šlechta tvořila v předbělohorské době v okrajových částech Českého království klíčový faktor ovlivňující kulturní, duchovní i správní směřování oblasti. Specifická situace, která se díky jejímu poměrně krátkému působení ve sledovaném území vytvořila, byla natolik nezvyklá, že vzbuzovala pozornost již ve své době a tento zájem neutichal ani v následujících letech a stoletích.

Specifická náboženská situace severozápadních Čech v 16. století se stala inspirací pro dr. Táňu Šimkovou a její několikaletý výzkum. V letošním roce jeho výsledky vydala v knize „Hrad přepevný je Pánbůh náš.“, která je věnována problematice saské luterské šlechty severozápadních Čech ve světle raně novověké sakrální architektury. Odborná publikace vyšla právě u příležitosti uvedení výstavy Sola Fide/Pouhou vírou, která představuje nejvýznamnější památky saské renesance na Ústecku a Děčínsku. Čtenář v knize najde podrobné informace např. ke kostelu sv. Václava ve Valtířově či sv. Jakuba ve Svádově. Oba tyto kostely lemující labskou stezku jsou unikátně autenticky dochované a veřejnosti nepříliš známé.

„Vedle nepříliš četně dochovaných písemných pramenů a zpráv po sobě jednotlivé rody zanechaly pozdně gotické a renesanční kostely, jejichž autenticky dochovaná podoba a historické pozadí vzniku dodnes přitahuje zájem badatelů. Vedle toho, že se jedná o zajímavé objekty z hlediska stavební historie, je lze vnímatpředevším jako symboly šířící se luterské reformace, která do oblasti pronikala právě prostřednictvím původem saských šlechtických rodů,“ řekla autorka knihy Táňa Šimková, absolventka doktorského studia na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně.

„Jde o téma, které nebylo takto komplexně doposud zpracováno. Práce Táni Šimkové je zásadním příspěvkem k poznání luterské sakrální architektury v severozápadních Čechách,“ uvedl prof. Jan Royt, prorektor pro tvůrčí a ediční činnost Univerzity Karlovy a známý český historik umění, který práci recenzoval.

Více informací k výstavě naleznete na jejím webu.