Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

Ve dnech 19.–21. 9. 2018 proběhl díky projektu U21 (Univerzita 21. století) na katedře politologie a filozofie (KPF) Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem 1. ročník Letní školy humanitních studií.

Umožnil nastupujícím studentům s předstihem zažít prostředí univerzity a pomohl jim proniknout do zvláštností vysokoškolského studia.

Účastníci měli příležitost nahlédnout některá společenská, politická a filozofická témata, která budou na KPF studovat. Prošli workshopy, na nichž si například vyzkoušeli, jak číst filozofický text, jak studovat a řešit problém nebo jak prezentovat svou práci.

V letní škole byli vítáni i všichni studenti UJEP, kteří měli o danou problematiku zájem. Vždyť, komu by se v počátcích studia na vysoké škole nehodilo vědět, jak to na vysoké škole chodí nebo třeba jak napsat seminární práci?

„V současné době zažíváme určitou bagatelizaci významu humanitních a společenských věd a jejich studia. Zároveň jsme svědky narůstajících pokusů o manipulaci s veřejným míněním, rozmachu populistických a zkratkovitých návrhů na řešení osobních, občanských a společenských problémů. Vnímáme nejistotu v otázkách směřování a obsahu vzdělávání. Na Letní škole humanitních studií jsme spolu se studenty otevřeli otázku, proč a jak studovat humanitní a společenské vědy. Stala se určitým leitmotivem jejich nadcházejícího studia, motivací při hledání odpovědí,“ uvedla Mgr. Ivana Havlínová, Ph.D., vedoucí katedry politologie a filozofie FF UJEP.

Na současnou Letní školu humanitních studií naváže její druhá část, která bude určena zájemcům o studium na filozofické fakultě, ale i stávajícím studentům. Proběhne v únoru 2019 s cílem podpořit studenty ve studiu v počátcích jejich výzkumných aktivit a snížit případnou neúspěšnost při plnění jejich studijních povinností.

„Doufáme, že připravený program byl pro začínající studenty zajímavým úvodem do studia a také možností, jak se příjemnou formou seznámit s vyučujícími a setkat se se studenty z vyšších ročníků,“ uzavírá dr. Havlínová.