Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

Vážené kolegyně, Vážení kolegové, dovolte, abych Vás všechny přivítala na počátku nadcházejícího akademického roku 2018/2019 a popřála Vám, ať je pro Vás všechny úspěšný a plný nových poznatků a zážitků.

Mým kolegům a kolegyním z akademického sboru přeji zvídavé a pilné studenty a také dobré nápady a zajímavé příležitosti v jejich výzkumu a vědecké práci. Studentům a studentkám přeji trpělivé a sdílné učitele, jejichž znalosti poslouží nejen k poučení, ale budou především inspirací pro jejich další studium i vlastní bádání. Zejména našim novým kolegům a kolegyním z prvních ročníků přeji bezproblémové vykročení do studia a přijetí do akademické obce, které proběhne dne 10. 10. 2018 na slavnostní imatrikulaci. Čeká nás všechny mnoho hodin, dnů a týdnů společně stráveného času a já věřím, že ho užitečně prožijeme a že akademický rok ve zdraví a pokud možno s úsměvem přežijeme.

Quod bonum, felix, faustum, fortunatumque sit!

Prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Děkanka FF UJEP