Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

Na varnsdorfském Hrádku byla v průběhu léta k vidění ojedinělá výstava o církevních památkách - „VARNSDORFSKÉ KOSTELY poznejte bohatství vašeho kraje“. 14. září se v 10 hodin odehrála její derniéra, a to přímo v kostele sv. Petra a Pavla ve Varnsdorfu.

Na programu byla krátká prezentace výstavy spojená s prohlídkou tohoto barokního kostela. Současně byla také umožněna prohlídka Evangelického mírového kostela tvz. Červeného, který je právě v rekonstrukci. Následně proběhla diskuse k významu a možnostem záchrany cenných sakrálních památek ve městě, jeho okolí, ale i dalších částech Ústeckého kraje.

V dnešní době jsou kostely často uzavřenými budovami, lidé kolem nich chodí a mnohdy ani neví, jaký příběh se za těmito stavbami skrývá. Naše výstava se snaží přiblížit tyto památky všem lidem, kteří mají zájem se něco dozvědět o dějinách Šluknovského výběžku i města Varnsdorfu,“ uvedl Mgr. Martin Zubík, spoluautor výstavy, doktorand katedry historie Filozofické fakulty a pracovník Národního památkového ústavu v Ústí nad Labem.

Výstava s názvem Varnsdorfské kostely si kladla za cíl připomenout občanům místním i přespolním jaké poklady se ve Varnsdorfu nachází. Na celkem sedmi bannerech je prezentován složitý a jedinečný historický vývoj města spolu s představením jednotlivých křesťanských chrámů. K výstavě byl vytvořen i specializovaný web. Výstava je vytvořena v české a německé mutaci, aby oslovila nejen místní zájemce o historii a památky, ale také návštěvníky z nedalekého Saska.

Varnsdorf v minulosti i v dnešní době vždy stál na hranici. Bezprostřední kontakt se sousedním Saskem osobitě formoval tvář města i z hlediska církevní konfese,“ říká Mgr. Martin Zubík, autor výstavy a doktorand katedry historie FF UJEP.

Rozmanitost území je z tohoto hlediska nejlépe patrná v počtu a v podobě chrámů. Vedle tradičního barokního kostela sv. Petra a Pavla vznikaly v období nebývalé ekonomické konjunktury na přelomu 19. a 20. století další reprezentativní svatostánky. Vůdčí roli v celé habsburské monarchii měl Varnsdorf v případě starokatolické církve.

Naprosto špičkovými architektonickými počiny jsou evangelický kostel a nový katolický kostel sv. Karla Boromejského. Do výčtu byl zařazen i kostel v bývalé samostatné obci Studánka, která je dnes součástí Varnsdorfu,“ komentuje výstavu Martin Zubík.

Filozofická fakulta uskutečnila celou řadu prezentací této výstavy. První se uskutečnila dne 27. června 2018 v Městské knihovně ve Varnsdorfu od 17:00h. Na programu byla krátká prezentace výstavy spojená s komentovaným promítáním fotografií a návštěvou jednoho z kostelů.

Filozofická fakulta UJEP dlouhodobě podporuje vzdělávání v oboru dokumentace a prezentace hmotného kulturního dědictví. Cílem výstavy je srozumitelnou formou představit všem zájemcům o historii, nejen z Varnsdorfu a okolí, dramatické příběhy varnsdorfských kostelů, které tvoří stěžejní část památkového fondu města,“uvádíprof. MichaelaHrubá, děkankafakulty.

Výstava vznikla ze spolupráce mezi Ústeckým krajem, Filozofickou fakultou Univerzity J. E., Purkyně v Ústí nad Labem, Národním památkovým ústavem a varnsdorfskou pobočkou Muzea Děčín. Všechny uvedené instituce pojí zájem o kulturní dědictví ústeckého kraje. Výstavu iniciovala děkanka Filozofické fakulty UJEP prof. Michaela Hrubá.

„Podstatnou část potřebné podpory poskytl Ústecký kraj. Tato výstava je další z mnoha aktivit, které FF UJEP koná k záchraně a prezentaci hmotného kulturního dědictví Ústeckého kraje. Jsem velmi ráda, že se mi daří iniciovat podobné akce a že se daří získávat na ně finanční prostředky, které krajský úřad vyčleňuje na projekty naší univerzity. Věřím, že tuto spolupráci budeme rozvíjet i v dalších letech. Podpořila ji i diskuse ve Varnsdorfu, které se účastnil náměstek hejtmana pan Mgr. Petr Šmíd, který inicioval i další naše společné akce v oblasti vzdělávání,“ doplnila prof. Hrubá.

Výstava byla k vidění ještě 22. září 2018 v rámci akce „Památky naživo“ pořádané varnsdorfským muzeem, nyní již doputovala do Ústí nad Labem.