Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

Laureáti IV. ročníku Chlumecké literární ceny Jaroslava Golla za literaturu faktu převzali dne 7. září 2018 ocenění za své práce. Byli mezi nimi také studenti Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem.

Ceny vítězům předali v Klicperově domě v Chlumci nad Cidlinou členové Klubu literatury faktu a čelní představitelé města.

Velkou radostí nejen pro ústeckou filozofickou fakultu, ale celou univerzitu, je nejvyšší uznání za práci Erbovníci aneb „urození“ měšťané. Příběhy rodiny Sokolů z Mor pro Bc. Terezu Vorálkovou, která získala první cenu chlumecké literární ceny. Tato studentka již před soutěží prokázala svoje schopnosti a historické nadání, když zvítězila ve fakultní soutěži SVOČ (Studentská výzkumná a oborová činnost). Tím si připsala do své profesní kariéry další úspěch a prokázala jedinečnou schopnost nejen sepsat odbornou práci na vysoké úrovni, ale také ji sepsat tak, aby oslovila širokou veřejnost.

Domnívám se, že výklad a připomínání si historických událostí je především v současné době mimořádně důležité. Chlumecká literární cena Jaroslava Golla právě toto úsilí podporuje zejména u mladé generace. Takového ocenění si proto moc vážím a děkuji především pedagogům naší katedry historie, kteří nás výborně připravují,“ vyjádřila se sama vítězka ke svému úspěchu.

Spolu se slečnou Vorálkovou se v soutěži prosadili také další dva studenti FF UJEP. Čestné uznání bylo uděleno Mgr. Markétě Jirmanové-Polákové za literární práci Za boha, za krále! Od Mohuče po Zlatou bulu sicilskou a Mgr. Lukáši Slámovi za Poslední tažení Jana Banéra. Zimní kampaň roku 1641. Literární práce ústeckých oceněnýchstudentů budou zveřejněny v revue Přísně tajné!

Děkuji za reprezentaci naší fakulty a gratuluji našim studentům k získání ocenění, která nesou jméno významného českého historika Jaroslava Golla,“ uvedla prof. Michaela Hrubá, děkanka Filozofické fakulty UJEP.

Do letošního ročníku bylo přihlášeno celkem 21 literárních prací a 4 knižní tituly, které byly rozdělovány do tří kategorií – umělecko-dokumentární literatura faktu, literární práce studentů středních škol a literární práce studentů vysokých škol. Ve třetí kategorii byly oceněny čtyři práce, přičemž tři patřily studentům FF UJEP.

Cena Jaroslava Golla vznikla nejen za účelem podpory autorů literatury faktu, ale také za účelem podpory začínajících spisovatelů z řad studentů středních a vysokých škol.