Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

Ve dnech 22.–26. 8. 2018 se v rekreačním středisku Pod Jedlovou, nedaleko Jiřetína pod Jedlovou, uskutečnil již 7. ročník Letní školy historie. Pořádá ho Filozofická fakulta UJEP s finanční podporou Ústeckého kraje.

19 studentek a studentů gymnázií z Bohosudova, České Kamenice, Děčína, Chomutova, Kadaně, Mostu a Podbořan se zúčastnilo vzdělávacího pobytu připraveného pracovníky ústecké filozofické fakulty. Přilákala je opět historická témata a o ta nebyla vůbec nouze. Vždyť se jednalo o Letní školu historie.

Mladí milovníci dávných časů si tentokrát přišli na své v podobě tématu Páni a kmáni – vladaři a jejich poddaní v dějinách. A nebyli zklamaní. Přednášky se věnovaly zdrojům a symbolům panovnické moci, vraždění Vršovců a vzniku raně středověkých elit, struktuře středověké společnosti, městům ve středověku, světu středověkého a raně novověkého venkova, lidem na okraji středověké a raně novověké společnosti, Židům a antisemitismu 19. století, emancipačním procesům na prahu moderní doby a neblahému podílu moderní vědy na vzniku typologie jednotlivců i celých ras.

Mgr. David Tomíček, Ph.D., z katedry historie FF UJEP k programu letní školy uvedl: „Každý rok se snažíme najít nějaké průřezové téma, které by propojovalo starší i novější dějiny, dějiny české i obecné. Snažíme se téma nahlížet z různých perspektiv a hledat dějinné souvislosti. Opakovaně se ukazuje, že studenty tento přístup baví, a je skvělé pozorovat, že to pro ně není úplně nový způsob práce.“

Letní škola nicméně není jen o vysedávání v improvizované posluchárně. Účastnící se hned odpoledne prvního dne vydali na výlet směrem na hrad Tolštejn, kde si prohlédli zříceninu, a následně na horu Jedlová, která ze své rozhledny nabízí jedinečný výhled do krajiny Lužických hor a Šluknovského výběžku. Čekala je též pěší cesta do Chřibské, kde dostali výklad o zdejších památkách, zejména podstávkových domech. Neminuli, nicméně, ani unikátní stavbu, na níž býval ve výškách umístěn terč sloužící potřebám zdejšího spolku střelců. Výlet do Krásné Lípy se oproti plánu neuskutečnil, neboť mu zabránila rozsáhlá bouře provázena lijákem; nahradila jej podvečerní procházka po křížové cestě nad Jiřetínem. Velké očekávání vzbuzoval výlet do Varnsdorfu (po několika dnech přírodní izolace zase jednou městská civilizace …), který se vydařil, neboť olověné mraky pouštěly jen nepatrně srážek. Účastníci si tak mohli na Hrádku prohlédnout výstavu o nevšedních varnsdorfských kostelech a některé následně i skutečně vidět in situ. Poslední den byl věnován prohlídce Štoly sv. Jana Evangelisty, která proběhla i přes strašení svérázného průvodce bez újmy na zdraví.

Nebyla by to letní škola bez táboráku a podobných tradičních zábav. Přestože počasí nebylo letošním účastníkům k těmto radovánkám úplně nakloněné, jedno posezení u ohně se přeci jen podařilo uskutečnit. Zpestřila jej autentická ukázka pozdně středověkého boje s dýkou (dřevěnou a opatřenou koulí na hrotu!). Kdo měl zájem, mohl si v klinči s pozvaným mistrem boje s historickou chladnou zbraní prověřit svůj postřeh a schopnosti.

Jelikož všichni přežili, lze opatrně doufat, že i příští rok bude Letní škola historie prázdninovou volbou pro středoškoláky Ústeckého kraje,“ uzavírá dr. Tomíček.

 

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer