Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Colloquia Ustensia jsou jednou z nejdéle trvajících pravidelných univerzitních aktivit. Letos se již 27. pokračování zúčastnili nadšenci z Německa, kteří se zamilovali do českého jazyka a přitom nalezli na ústecké univerzitě i v celém kraji celoživotní přátele.

Ústav slovansko-germánských studií Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem pořádal i letos vednech 12.–25. 8. 2018 Colloquia Ustensia, kurz organizovaný ve spolupráci s Ackermann-Gemeinde pro německé zájemce o český jazyk, kulturu, dějiny apod.

Program kurzu byl velmi pestrý dle již lety prověřené struktury. Den začínal ranní modlitbou, po snídani následoval zpěv českých lidových písní a poté přišla na řadu samotná jazyková výuka. Letos byli rozdělení do pěti tříd dle jazykové úrovně, přičemž ta nejvyšší třída je samozvána Olymp.

Po obědě byly naplánovány výlety, letos na zámky v Děčíně a žatecký Stekník, do kláštera v Doxanech a sklářského města Nový Bor. Celodenní výlet tentokrát vedl do rodného domku konstruktéra aut Ferdinanda Porsche a následně do Jablonce nad Nisou. Připraven byl i pro fyzicky zdatnější zájemce pěší výlet do okolí města,“ popsala doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc., organizátorka kurzu.

Večery byly věnovány přednáškám – účastníci kurzu se zajímají o vše, a tak letošními tématy byly například bezpečnost města z hlediska městské policie, život a dílo varnsdorfského sochaře Vinzenze Pilze, dějiny chemičky v Záluží, projekt kanál Odra – Dunaj – Labe a další. Program zahrnoval i prohlídku výstav v Muzeu města Ústí nad Labem, zejména tu aktuální o kamnářství.

Pravidelně přijíždí do Ústí nad Labem na Colloguia Ustensia kolem čtyřiceti účastníků kurzu z celého Německa. Jsou vesměs vyššího věku a v důchodu si již vybírají oblíbené aktivity. Mnoho se jich na kurz opakovaně vrací a českému jazyku se věnují s radostí. Nadšeně se vrhají do jakékoli konverzace s místními a nebojí se se případně zeptat na nová slova.

Když si sedneme do hospody na pivo, obsluha na nás hned začne mluvit německy. Je na to zvyklá. My jim ale vždy říkáme: Ne. My teď chceme mluvit česky,“ popsal své zkušenosti z centra města účastník kurzu Wilfried Leitl.

Jako již tradičně se poslední den kurzu konal slavnostní večer. Po úvodním předávání pamětních listů a děkovacích proslovech, následoval program, který si sestavili sami účastníci. Od zpěvu českých lidových písní přes Holubí dům přešli plynule k nacvičenému divadlu dle skutečné události - Jízda autobusem v cizím městě. V průběhu večera se také sešlo kvarteto, které svým zpěvem uvedlo posluchače v úžas, ač se před kurzem ani neznalo. Večer byl plný projevů a došlo i na čtení z knihy o českoněmeckých vztazích, při němž posluchače musely smíchy bolet všechny břišní svaly.

Tento kurz je znám po celém Německu, je jednou z vlajkových aktivit Ackermann-Gemeinde, a pro naši univerzitu se jedná bezesporu o prestižní akci. Těší mě, že se v posledních letech i nadále stále více hlásí také účastníci ze sousedního Saska,“ uzavírá Kristina Kaiserová.