Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

V drážďanském Rezidenčním zámku se ve spolupráci s ústeckou univerzitou uskutečnil první z řady workshopů na zpracování výstavních expozic.

Drážďanský Rezidenční zámek, ukrývající unikátní skvosty z dávných sbírek saských kurfiřtů, začal zaměřovat svoji pozornost i na školní skupiny z České republiky. Díky tomu se zrodil projekt, v jehož rámci desetičlenná skupina studentů a studentek z Filozofické fakulty a Fakulty umění a designu UJEP a českých učitelek němčiny strávila začátkem letošního července několik dní přímo v expozici. Cílem čtyřdenního workshopu bylo připravit animační materiály pro žáky základních a studenty středních škol v České republice, využitelné ve výuce němčiny a dějepisu.

„Tyto podklady, které budou mít většinou podobu brožur s úkoly a hádankami k jednotlivým exponátům, mladým návštěvníkům Drážďan přiblíží česko-saskou historickou a kulturní blízkost. Současně ale může být takováto návštěva vybraných expozic pojata i jako zábavná hodina němčiny,“uvádí organizátor workshopu dr. Jan Kvapil z metodického Centra pro výuku německého jazyka na FF UJEP (CEPRONIV).

Koncem září tohoto roku proběhne druhý workshop zaměřený na zpracování dalších expozic. „Nyní jsme se věnovali expozicím v renesančním křídle nazvaným Kurfiřti na cestě k moci, Kurfiřtská garderoba a Vědění a světonázor kolem roku 1600. V příštím workshopu se zaměříme zejména na světoznámou pokladnici v Nové Zelené klenbě,“ sdělila dr. Grit Lauterbach z oddělení muzeální pedagogiky v Rezidenčním zámku. V době oblíbených předvánočních návštěv Drážďan se tak české školní zájezdy mohou těšit na zajímavé zpestření programu.

Tento workshop a další tvorbu animačních programů organizují Státní umělecké sbírky Drážďany ve spolupráci s metodickým centrem CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP v Ústí nad Labem v rámci projektu jazykové a kulturní animace v muzeu, který je podporován z prostředků Evropské unie prostřednictvím Společného fondu malých projektů v Euroregionu Elbe-Labe.

„Prostřednictvím podobných projektů se nám daří propojovat akademické prostředí nejen se školami, ale i s veřejným prostorem na obou stranách hranice, a oslovovat tak i širokou veřejnost. Za podpory Společného fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe je po celé léto k vidění na zámku v Děčíně i zajímavá výstava o luterské šlechtě na Ústecku a Děčínsku, kterou jsme uspořádali ve spolupráci v muzeem v Pirně,“ doplňuje prof. Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP.