Sidebar

15
čec, st
31 Aktuality

Ve dnech 19. – 22. 6. 2018 proběhla v Rožmberku nad Vltavou 17. specializovaná konference stavebněhistorického průzkumu, na které se podílela Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem a její Centrum dokumentace a digitalizace kulturního dědictví.

Během tří dnů byly prezentovány poutavé přednášky a příspěvky na téma povrchové úpravy historických staveb.
Konference se za naši fakultu zúčastnili Anna a Vít Liškovi, kteří ocenili například přednášku Petra Růžičky. Po jeho přednášce na téma Úvod do protogeometrie jako příprava pro pochopení konstrukčních obrazců vyrazili účastníci na rožmberskou věž Jakobínku, která je momentálně v rekonstrukci. Pro zájemce je tam umístěna replika středověkého jeřábu. Tu je možné si prohlédnout během mimořádných komentovaných prohlídek, které vede Petr Pavelec. Konají se až do podzimu pro předem objednané návštěvníky z řad veřejnosti. Konference byla v pátek zakončena zajímavou exkurzí do Vyššího Brodu s odbornou komentovanou prohlídkou kláštera a domu č. p. 24.