Sidebar

18
srp, ne
14 Aktuality

Studenti a studentky z ústeckého gymnázia si během tzv. „UNI-Tagu“ vyzkoušeli, jak vypadá výuka němčiny na univerzitě.

avi reportáž Regionální televize Ústecka:UJEP pořádá letní programy pro středoškoláky

Na konci školního roku se přes padesát studentů a studentek ústeckého Gymnázia dr. Václava Šmejkala vypravilo do univerzitního kampusu, aby si zábavnou i poučnou formou vyzkoušeli nejen své znalosti němčiny, ale aby zároveň zjistili, jak vypadá dnešní univerzitní výuka.

Vyučující z Katedry germanistiky FF UJEP připravili kratší modelové semináře z různých germanistických oborů, kterými se odborně na zdejší katedře zabývají. „Naši mladí hosté si během UNI-Tagu spolu s dr. Veronikou Jičínskou vyzkoušeli interpretaci vybrané klasické pohádky od bratří Grimmů, rakouská lektorka dr. Karin Wozonig jim představila naopak současnou rakouskou literaturu. Kolegyně Mgr. Andrea Frydrychová si přichystala sérii zábavných fonetických cvičení zaměřených na správnou výslovnost a naše německá lektorka dr. Katrin Ankenbrand řadu zajímavých jazykových her. Já osobně jsem přinesl několik originálů českoněmeckých starých tisků ze 17. a 18. století, které si mohli středoškoláci doslova ‚osahat‘,“ uvedl dr. Jan Kvapil z metodického centra CEPRONIV, které germanistický UNI-Tag zorganizovalo.

Pro většinu návštěvníků se jednalo o první bližší setkání s univerzitním prostředím, proto se do UNI-Tagu zapojili i studentky a studenti germanistiky, kteří si připravili komentovanou procházku po kampusu a zorganizovali také poznávací hru o Rakousku, v jejímž cíli – Rakouské knihovně – na ně čekala skutečná truhlice s pokladem. Kromě toho studující katedry germanistiky i neformálně informovali o nástrahách a benefitech vysokoškolského studia.

Gymnazisté a gymnazistky byly rozděleny do malých skupin, aby se modelové semináře co nejvíce podobaly těm skutečným, ale současně byla probíraná látka podávána trochu odlehčeněji. „Věřím, že náš UNI-Tag nejen zvýší motivaci mladé generace učit se německy, ale snad ji i osloví a některé inspiruje ke studiu německého jazyka, ať již u nás nebo v zahraničí,“ dodal dr. Kvapil.

Germanistický UNI-Tag je první akcí tohoto typu, kterou jsme ve spolupráci s metodickým centrem CEPRONIV zorganizovali pro středoškolské třídy s výukou němčiny. Podle nadšených reakcí našich hostů usuzujeme, že tento projekt má smysl, a proto bychom jej rádi nabídli i dalším středním školám a gymnáziím v regionu,“ doplnila vedoucí Katedry germanistiky FF UJEP doc. Renata Cornejo.

Tyto akce v rámci projektu Kde domov můj (18/SML1655/SOPD/KH) byly financovány s podporou Ústeckého kraje.

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer