Sidebar

21
dub, ne
29 Aktuality

Dne 28. 6. 2018 úspěšně zakončilo své dosavadní studium na filozofické fakultě 64 studentů bakalářských a 57 studentů navazujících magisterských oborů.

Na slavnostní promoci si tedy převzalo své diplomy celkem 121 absolventů. Z toho 1 v bakalářském a 8 studentů v navazujícím studiu dosáhlo na červený diplom. Všem gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů v následujících letech!

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Akademický senát FF UJEP

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer