Sidebar

16
pro, po
34 Aktuality

Ve čtvrtek 21. 6. 2018 se v sále Filozofické fakulty UJEP uskutečnila přednáška vzácného hosta, profesora Albrechta Classena z Univerzity of Arizona, na téma The Quest of Meaning in the Middle Ages as a Catalist for us Today.

Profesor Classen ve svém neotřelém výkladu na příkladu vybraných literárních děl dokazoval, že pozdně antické či středověké texty mohou být inspirativní i na počátku 21. století a představují studnici odpovědí na otázky současného člověka. Vedle ústředního tématu hledání osobního štěstí připomenul mj. též problematiku lásky, manželství, sobectví, smrtí či vztahu člověka k Bohu.

Albercht Classen je celosvětově respektovaným odborníkem na středověkou a raně novověkou kulturu, přičemž těžiště jeho zájmu spočívá ve výzkumu středověké literatury. Studoval na univerzitách v Marburgu a Oxfordu, doktorát získal na University of Virginia. Od roku 1987 působí na University of Arizona v Tucsonu. Během své plodné učitelské dráhy přednášel na více jak dvaceti univerzitách třech kontinentů. Je autorem, spoluautorem či editorem přes devadesáti odborných publikací a redaktorem mezinárodního časopisu Mediaevistik. Za své zásluhy byl sir Albrecht Classen v roce 2017 přijat mezi urozené členy Nejvznešenějšího řádu tří lvů (Nobilissimus Ordo Trium Leonum).

Na následující dny byl pro profesora Classena připraven bohatý program, k jehož realizaci přispěli pracovníci Katedry historie i Ústavu slovansko-germánských studií FF UJEP a Katedry bohemistiky PF UJEP. Albrecht Classen si prohlédl s odborným výkladem centra měst Ústí nad Labem a Litoměřice, navštívil vyhlídku nad labským údolím v Dubičkách i cisterciácký klášter v Oseku. Při hodnocení svého pobytu v Ústí prof. Classen vyzdvihl zejména výtečnou atmosféru během své přednášky a ocenil zájem posluchačů, které neodradil ani ne úplně příznivý termín v závěru června. Bylo nám ctí pana profesora poznat. Ti z vás, kdo na přednášku nedorazili, ho mohou poznat alespoň z dostupných videí.

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer