Sidebar

22
bře,
32 Aktuality

Nová kniha P. Prouzy Vybudovali jsme...! / Wir haben gebaut...! čtenářům představuje Ústí nad Labem ve dvacátých a třicátých letech 20. století, kdy se zde odehrál jeden z nejpozoruhodnějších příběhů československé meziválečné komunální architektury a urbanismu.

Vydavatelství Novela Bohemica spolu s Filozofickou fakultou Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem představili dne 21. 3. 2018  v kavárně Muzea města Ústí nad Labem knihu Pavla Prouzy, která byla zvolena Česko-německým fondem projektem měsíce.

Sociálně-demokratická správa v čele se starostou Leopoldem Pölzlem měla oporu v profesionální práci tamějšího městského stavebního úřadu a zejména v jeho architektovi Franzi Josefu Arnoldovi. Výsledkem je dodnes z velké části dochovaná zástavba zaměřená tehdy na sociální bydlení,“ říká autor knihy.

Například esovitě prohnuté řadové pavlačové domy na Klíši jsou i z dnešního pohledu jedinečným urbanistickým experimentem. Zásluhou Pavla Prouzy je docenění a vyzdvižení významu architekta Arnolda, jemuž je v knize věnována obsáhlá kapitola. Součástí publikace je bohatá obrazová dokumentace. Kniha Vybudovali jsme…! zachycuje unikátní kapitolu česko-německé architektury a její dvojjazyčné česko-německé vydání pak zpřístupňuje toto kulturní dědictví čtenářům českým i německým.

Známý historik a teoretik umění a architektury prof. PhDr. Rostislav Švácha, CSc.,ke knize uvedl:„ Pro historiky architektury 20. století, kteří se zajímají o stavební produkci českých Němců, jde o problém téměř klíčový, protože právě na bytovou výstavbu a na sociální bydlení se v letech 1918–1938 zaměřovalo nejvíc debat, které mezi sebou čeští Němci o architektuře vedli, a nejvíc jejich publicistických projevů.“  Ocenil zároveň i to, že si Pavel Prouza pro svůj výzkum vybral právě Ústí nad Labem: „Rozhodl se upnout pozornost k městu, které svou sociální výstavbou dvacátých a třicátých let mezi jinými pohraničními městy vynikalo. Ústí nad Labemdosáhlo ve své meziválečné architektonické politice pozoruhodných výsledků.Kolegovi Prouzovi se podařilo výborně vylíčit, co se tedy v Ústí odehrávalo, a to na příkladunejbouřlivěji se tehdy rozvíjející ústecké čtvrti Klíše.“

Ústí nad Labem je mnohými považováno za ošklivé město, jehož historickou podobu převálcovaly nálety na konci druhé světové války, ale především rozsáhlé demolice ve jménu výstavby nového socialistického města. Kniha P. Prouzy ukazuje, že i přes tyto značné ztráty je v Ústí nad Labem stále množství zajímavých budov, které stojí za pozornost. Ústecká čtvrť Klíše určitě k takovým místům patří a její historie vepsaná v této knize bude zcela jistě zajímavým čtením i pro její současné obyvatele,“ uvádíděkanka FF UJEP doc. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D.

Knihu můžete zakoupit v knihkupectví Kosmas.

Zdroj: https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/nova-kniha-pripomina-valecnou-minulost-20180122.html

Zdroj: https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/nova-kniha-pripomina-valecnou-minulost-20180122.html

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Akademický senát FF UJEP

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer