Sidebar

23
čec, út
16 Aktuality

V pražské galerii NATIV bylo možno od 1. února do 1. března 2018 vidět výstavu Pohled skrz, jejíž autorkou byla studentka Filozofické fakulty UJEP Barbora Přehnilová.

Vystavená díla jsou výsledkem zajímavé mezioborové cesty, na kterou se vydala v rámci svého studia oboru  Kulturní dějiny  se specializací na stavební historii na katedře historie FF. Původně studovala malířství na Fakultě umění Ostravské univerzity a následně na Fakultě výtvarných umění VUT v Brně. Toto studium pak ovlivnilo i její zájem o dějiny architektury a památky obecně.

„Barbora Přehnilová pracuje se smyslovým vnímáním a názvoslovím architektury, jejím následným čtením a přiblížením jejího významu širší veřejnosti.  Důležitým cílem její práce je rozšířit povědomí o zajímavé architektuře, kterou lidé každý den míjejí a jejíž význam a hodnoty si v každodenním shonu neuvědomují,“uvedl dr. Jakub Pátek, vedoucí diplomové práce.   

Diplomový projektPamátkové objekty Olomouce z pohledu stavebního historika a malířemalířsky zpracovává vybrané objekty Olomouce, kde Barbora Přehnilová žije,  a vytváří k nim jakousi jednoduchou kresebnou příručku s názvoslovím architektonických prvků na průhledných fóliích. Cílem jejího projektu je přiblížit a naučit pojmenovávat prostřednictvím malířsky zpracovaných objektů nejen samotnou architekturu, ale také podpořit vnímání veřejného prostoru a architektury jako důležité součásti prostředí, ve kterém žijeme. „Ve svém projektu chci také ukázat, jak důležitá  je jináformazáznamu či dokumentace než digitální fotografie, která se následně stává jen součástí datového úložištěa člověk se k ní jen zřídka vrací a její obsah tak nemůže plně zachytit, pojmenovat a tedy pochopit,“okomentovala svůj přístup k zachycování architektury studentka.

Svůj přístup k prezentaci kulturního dědictví předvedla v září minulého roku Barbora Přehnilová jako průvodkyně po Olomouci v rámci Dne architektury a netají se cílem vytvořit i publikaci o architektuře v této moravské historické metropoli, který by pamatovala i na méně známé památky a zapomenutá zákoutí.

Výstava je součástí cyklu Architektologie, multioborového výstavního projektu, jehož ústředním a nosným tématem je architektura. Cyklus představuje vybrané autory z řad umělců, architektů, historiků a dalších odborníků. Jejich selekce vychází z dosavadní umělecké a odborné činnosti, ve které již sami o sobě naplňují vize projektu. Těmi jsou artikulace zvolených témat z oblasti architektury a urbanismu za pomocí uměleckých technik, tedy technik, které nejsou primárně považovány za přímou součást architektonické praxe.

Fotogalerie z výstavy

Zdroj: https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/nova-kniha-pripomina-valecnou-minulost-20180122.html

Zdroj: https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/nova-kniha-pripomina-valecnou-minulost-20180122.html