Sidebar

25
čen,
33 Aktuality

První výstava z projektu tzv. Osmičkových výročí, který finančně podpořil Ústecký kraj, se vydává na cestu po gymnáziích a kulturních institucích v Ústeckém kraji.

 

Výstava Rok 1918 na Ústecku na výstavních panelech představuje různé aspekty vzniku republiky v Ústí nad Labem a okolních oblastech, kde dějiny kráčely poněkud jinak, než tomu bylo v centru země. Výstava je výsledkem výzkumu studentů magisterského a doktorského studia na katedře historie FF UJEP.

Výzkum probíhal od počátku roku 2017 za podpory projektu z Fondu hejtmana Ústeckého kraje a výzkumných prostředků Školy doktorských studií UJEP. Celkem pět doktorandů a dva studenti magisterského studia se zaměřilo na konkrétní témata související s okolnostmi a průběhem událostí roku 1918, především na provincii Deutschböhmen, která v příhraničních oblastech vznikla paralelně s novým státem Čechů a Slováků.

Obsah výstavy dále přiblížil jeden z autorů a zároveň editor, Mgr. Jan Grisa: „Existence provincie Deutschböhmen je významnou kapitolou historie tohoto regionu, které prozatím nebyla věnována dostatečná pozornost. Postavení českých Němců a jejich provincie v nové Československé republice, role židovského obyvatelstva na Ústecku ale třeba i hrozba španělské chřipky, to všechno jsou dosud málo probádaná témata, na která se snažíme upozornit a věříme, že budou zajímavá pro odborníky, ale především zájemce o historii a laickou veřejnost. Doufáme, že výstava přispěje k pochopení tohoto zásadního mezníku dějin našeho státu v kontextu se specifickými dějinami regionu, ve kterém žijeme.“

Autoři se v rámci výzkumu zaměřili také například na problematiku spojenou s vojenským obsazováním pohraničí. „Málokdo si dnes uvědomuje, že v řadě měst nacházejících se ve smíšených česko-německých jazykových oblastech nebo i oblastech čistě jazykově německých docházelo k vyhlášení Československé republiky až s příchodem vojska“, poznamenal další z autorů výstavy, Mgr. Adam Hájek. Výstava se tak snaží otevřít i problematiku soužití Čechů a českých Němců v době tzv. první republiky. PhDr. Jaroslav Rokoský, Ph.D., vědecký redaktor katalogu výstavy, k tomu dodává: „Řada českých Němců republiku nepřijala a tak republika na oplátku nepřijala české Němce.“ Didaktický program, který bude v souvislostí se zapůjčováním výstavy realizován na středních školách Ústeckého kraje, se tak zaměří právě i na problematiku vytváření různých forem hranic v dějinách – státních, jazykových, ale i těch myšlenkových.

Výstava je od 28. 2. 2018 do poloviny dubna k vidění v atriu FF UJEP, odkud se přesune na Gymnázium Bohosudov a poputuje dále na Gymnázium Teplice, Děčín a do Muzea Chomutov. Druhé paré výstavy bude k vidění také na Gymnáziu v Litoměřicích, Univerzitní knihovně UJEP, Státním okresním archivu v Teplicích, v OC Forum Ústí nad Labem, Severočeském divadle opery a baletu v Ústí nad Labem, Muzeu města Ústí nad Labem, Krajském úřadě Ústeckého kraje či na Hradě v Litoměřicích.

V rámci projektu tzv. Osmičkových výročí, které vznikají za podpory Ústeckého kraje, se rovněž připravuje výstava nazvaná Pomníky Velké války.

Kontakty:
filip.hrbek@ujep.cz (zápůjčky výstavy)
jan.grisa@ujep.cz (doprovodný program)