Sidebar

23
kvě,
42 Aktuality

Metodické centrum CEPRONIV při Katedře germanistiky FF UJEP spoluorganizovalo vzdělávací a informační akci pro učitele MŠ a ZŠ, kteří se nebojí němčiny.

Říká se, že čím dříve se začne s výukou cizího jazyka, tím lépe. A jak to funguje s němčinou? Odpověď na tuto a další otázky hledala skoro čtyřicítka účastníků Regionálního informačního dne (nejen) pro pedagogy, který v pátek 26. ledna 2018 ve spolupráci s ústeckým Centrem pro podporu výuky německého jazyka CEPRONIV pořádalo Koordinační centrum česko-německých výměn mládeže TANDEM.

Na pořadu dne byla prezentace právě probíhajícího česko-sasko-bavorského projektu Sousední světy – Nachbarwelten. Česko-německé jazykové a mediální projekty pro děti od 3 do 8 let a jeho dosavadních výsledků, praktické ukázky jazykové animace pro nejmenší nebo modelová příprava konkrétního přeshraničního projektu. V neposlední řadě byly představeny různé možnosti financování česko-německé spolupráce. „Nejvíce se mi líbila tvorba fiktivního společného projektu, a navíc jsem se dozvěděla o různých formách spolupráce s německými školkami a školními družinami,“ zhodnotila akci jedna z účastnic, Anna Rudlofová z 16. ZŠ v Plzni.

„Díky finanční podpoře z Evropské unie se mohou děti v zařízeních podél celé česko-německé hranice nejen hravě seznamovat se sousední zemí a jejím jazykem, ale také přímo s jejími obyvateli", uvedla Eva Danielová z plzeňského Tandemu. Tento projekt nabízí podporu mateřským školkám, prvnímu stupni základních škol, školním družinám a organizacím pracujícím s dětmi od 3 do 8 let.

Na závěr tohoto praktického dne s němčinou, který byl uspořádán v prostorách Filozofické fakulty UJEP, představil koordinátor hostitelského centra CEPRONIV Jan Kvapil zdejší metodicko-didaktickou knihovnu, obsahující i s učebnice a materiály do výuky pro nejmenší, jejíž fondy jsou dostupné komukoliv i přes meziknihovní výpůjční službu.

Fotografie

Zdroj: https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/nova-kniha-pripomina-valecnou-minulost-20180122.html

Zdroj: https://domazlicky.denik.cz/zpravy_region/nova-kniha-pripomina-valecnou-minulost-20180122.html