Sidebar

21
zář,
32 Aktuality

Ministerstvo kultury podpořilo projekt KHI Hortus Montius Mediorum - dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit severovýchodního Středohoří.

Cílem projektu, který bude řešen v letech 2018–2022, je dokumentace, výzkum a následná odborná interpretace fenoménu historické kulturní krajiny v severovýchodním výběžku Českého Středohoří. Řešitelský tým, složený z pracovníků FF UJEP i řady odborníků z dalších institucí,  postupně realizuje interdisciplinární výzkum trojice předem zvolených historicky a památkově mimořádně hodnotných lokalit Zahořany, Konojedy a Zahrádky u České Lípy. Výsledky budou zpřístupněny veřejnosti v podobě publikačních výstupů, výstav a map se specializovaným obsahem.