Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Ve dnech 12. a 13. října proběhlo již šesté výjezdní setkání akademických pracovníků, studentů a přátel Katedry politologie a filosofie na břehu Otavy.

Tematickým svorníkem v letošním roce byla snaha reflektovat a interpretovat téma moci, násilí, ideologie, autority či bezmoci z rozličných pozic. Vedle optiky filosofické a historické se tak bylo možné setkat i s přístupy religionistickými a sociologickými.

Blížící se parlamentní volby v kontrapunktu s nádherným podzimním počasím (a čarující řekou) vytvořily neopakovatelnou atmosféru, která se odrážela i v podobě podnětných a živých diskusí. Nelze si než přát, aby se tradice píseckých mezioborových setkání v dalších letech rozvíjela, snad i za hojnější účasti studentů.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer