Sidebar

4
říj, st
33 Aktuality

V srpnu roku 2016 byl úspěšně ukončen projekt „Revitalizace kostela Nanebevzetí Panny Marie v Konojedech u Úštěka“, financovaný z Fondů Evropského hospodářského prostoru (EHP) a Norských fondů.

Během projektu došlo k celkové stavební i statické obnově exteriéru i interiéru, včetně velkého objemu specializovaných restaurátorských prací. Kostel bude do budoucna veřejnosti přístupný při pořádání kulturních akcí, koncertů či výstav.

Na projektu spolupracovala jako partner Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Filozofická fakulta, katedra historie a zejména její specializované pracoviště Centrum pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví. Studenti pod vedením odborných pracovníků pracovali na předprojektové přípravě a stavebně technické analýze. Do aktivit byli zapojeni studenti formou studentských praxí, exkurzí a dílčích kvalifikačních prací.

Za zdařilou rekonstrukci a celkovou revitalizaci památky byli vlastník Vladimír Přibyl a Společnost pro obnovu památek Úštěcka oceněni cenou Národního památkového ústavu Patrimonium pro Futuro 2017.  

Úcta k vlastnímu kulturnímu dědictví a k památkovým hodnotám u nás není zatím samozřejmostí, a právě proto jsme rádi, že naši studenti měli možnost aktivním způsobem participovat na obnově památky, která se zdála být odsouzena k pomalému zániku.

FOTOGRAFIE

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer