Sidebar

25
zář, po
19 Aktuality

Ve dnech 13. - 15. září 2017 se v Olomouci konal XI. sjezd českých historiků. Naše fakulta byla na tomto profesním setkání hojně zastoupena.

V jednom z hlavních panelů Domácí a cizí - migrace a integrace očima české historiografie s úvodním referátem na téma Česko-saské příhraničí jako prostor migrace a integrace mezi středověkem a raným novověkem vystoupila děkanka fakulty doc. Hrubá, ve stejném panelu pak referovala i dr. Olga Fejtová, která hovořila o Integraci příchozích cizinců do raně novověké pražské společnosti.

V dalším hlavním panelu Vytváření historického vědomí moderní společnosti. Výuka a společenská funkce dějepisu vystoupil Mgr. Josef Märc s příspěvkem na téma Analýza dostupných výukových materiálů a jejich uplatnění v praxi.

Zástupci FF vystoupili v 11 z celkových 81 panelů. Nejvíce zástupců měla fakulta v panelu Dějepis a národní identita, kde vystoupili Mgr. Kardoš, Mgr. Märc a dr. Havlínová.

Fakultu na sjezdu dále zastupovali doc. Engelová, dr. Okurka, dr. Pátek, dr. Zábranský, dr. Zemanová, Mgr. Grisová, Mgr. Korhel, Mgr. Najman, Mgr. Grisa.

Na sjezdu byly po celé tři dny jednání ke koupi i knihy z produkce FF, a to za sníženou sjezdovou cenu.

Web 11. ročníku tradičního setkání historické obce ČR

Fotofrafie z akce

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer