Sidebar

23
srp,
17 Aktuality

Ve dnech 21. - 23. 6. se uskutečnila konference zaměřená na problematiku dějin dětí a mládeže s podtitulem „Transition, Transaction, and Transgression“, která se uskutečnila na Rutgers University, Camden v New Jersey.

9. bienálna konferencia Spoločnosti pre dejiny detí a mládeže

V dňoch 21. až 23. júna sa konalo 9. oficiálne stretnutie spoločnosti historikov/historičiek ako aj zástupcov iných vedeckých disciplín zaoberajúcich sa problematikou dejín detí a mládeže. Konferencia s podtitulom „Transition, Transaction, and Transgression“ sa uskutočnila na Rutgers University, Camden v New Jersey.

V rámci 63 panelov konferencie, v ktorých prednášalo viac ako 200 účastníkov z rôznych krajín, perspektívu strednej a východnej európy prezentoval predovšetkým panel „War’s vulnerable legacy: Children of the enemy in central and eastern Europe after WWII“ organizovaný doktorantmi z medzinárodného projektu „Children born of war – Past, present and Future“ (CHIBOW). Jedným z nich bol aj Michal Korhel z katedry histórie FF UJEP, ktorý predstavil priebežné výsledky svojho výskumu ohľadom problematiky česko-nemeckých detí v Československu po Druhej svetovej vojne. Na základe momentálne dostupných prameňov Korhel načrtol politiku československých úradov voči deťom narodených zo zmiešaných česko-nemeckých vzťahov v prvých povojnových rokoch. Jej porovnaním s analýzou osobných skúseností týchto detí poskytol vo svojej prezentácii poslucháčom náhľad na vplyv štátnej politiky na každodenný život detí ako aj spôsoby akými sa tieto deti vyrovnávali so svojimi negatívnymi skúsenosťami. Spolu ďalšími prednášajúcimi a návštevníkmi panelu boli následne diskutované skúsenosti detí narodených vo vzťahoch s jedným nemeckým rodičom kontexte Európy po Druhej svetovej vojne.

Viac informácií o projekte „Children born of war – Past, present and Future“ nájdete na www.chibow.org.