Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Ve dnech 12. a 13. června 2017 se na Univerzitě v Amsterdamu konala mezinárodní konference „Power, Intimacy and the State. Mixed Families in Europe and Beyond“. Cílem bylo vyvolat diskusi na téma smíšených párů a rodin v Evropě jako i za jejími hranicemi.

Power, Intimacy and the State. Mixed Families in Europe and Beyond.

V dňoch 12. a 13. júna 2017 sa na Univerzite v Amsterdame konala medzinárodná konferecia „Power, Intimacy and the State. Mixed Families in Europe and Beyond.“, ktorej cieľom bolo stimulovať diskusiu ohľadom zmiešaných párov a rodín v Európe ako aj za jej hranicami.

Medzi viac ako 30 účastníkmi z rôznych krajín a vedeckých disciplín predstavil časť svojho projektu aj Michal Korhel z katedry histórie FF UJEP. Aj keď sa vo svojom výskume zameriava predovšetkým na deti narodené z česko-nemeckých vzťahov a ich postavenie v českej spoločnosti po Druhej svetovej vojne, Korhel sa vo svojej prezentácii v Amsterdame pozrel na osudy zmiešaných česko-nemeckých rodín v rokoch 1938 až 1948. Na základe výpovedí pamätníkov a archívnych dokumentov bol schopný ukázať ako štátna politika rôznych režimov ovplyvňovala každodenný život týchto rodín a ich postavenie v dobovej spoločnosti. Následná diskusia sa sústredila predovšetkým na praktické uplatňovanie a následky politiky štátu v prípade zmiešaných rodín vo všeobecnosti a problematiku pojmu „identita“ v multidisciplinárnom výskume.

Katedra histórie FF UJEP a Michal Korhel sú súčasťou medzinárodného projektu „Children born of war – Past, present and Future“ (CHIBOW). Viac informácií o projekte nájdete na www.chibow.org.