Sidebar

24
kvě,
41 Aktuality

26. – 27. 5. 2017 proběhl za účasti KPF FF UJEP XVII. ročník mezinárodního setkání Collegium Politicum v Barceloně.

Letošní konference na téma „Pain and Punishment in Ancient Thought“ se tradičně zúčastnili zástupci univerzit zapojených do mezinárodní sítě Collegium Politicum. Otázka bolesti a trestu v antickém myšlení byla diskutována především s ohledem na filosofický, politický, psychologický a edukativní rozměr dané problematiky, tak jak je traktována zejména u Platóna a Aristotela. Za KPF FF UJEP na konferenci vystoupila dr. Veronika Konrádová. Organizátorem konference byla Universitat Internacional de Catalunya ve spolupráci s Universitat de Barcelona, Societat Catalana de Filosofia a Fundació Perre Tarrés.

Fakulta roku 2019

Hlasujte

Přehled přednášek

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Portál IS/STAG

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer