Sidebar

2
čec, čt
33 Aktuality

Ve dnech 26. – 27. 5. 2017 se zástupci z řad studentů a doktorandů KHI FF UJEP zúčastnili Mezinárodní konference mladých historiků (International Conference of Young Historians. Middle-East Europe in historical research of PhD. students), pořádané Institutem historie při Fakultě historie UAM v Poznani.

Vedle kolegů nejen z Polska, ale i z Litvy nebo Maďarska představili své výzkumné záměry a dosažené cíle Mgr. Mirka Salavová, Mgr. Antonín Kadlec, Bc. Michaela Casková a Bc. Lukáš Sláma. Předmětem konference byla vzájemná výměna zkušeností a rozličných přístupů k historické problematice. Diskuse směřovala k metodologii, pramenné základně a dalším perspektivám představených prací.

Tímto by účastníci rádi poděkovali organizátorům konference, jmenovitě Mgr. Robertu T. Tomczakovi za pozvání a hladký průběh obou dnů.