Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

Dne 9. 2. 2017 byli v Betlémské kapli v Praze slavnostně vyhlášeni vítězové letošního ročníku Ceny Wernera von Siemense. Jedním z nich byl také student Filozofické fakulty UJEP Bc. Roman Švec.

Do letošního ročníku Ceny Wernera von Siemense bylo zasláno více než 350 přihlášek uchazečů o udělení ocenění v několika kategoriích. V kategorii „Ocenění za překonání překážek při studiu“ cenu získal student magisterského studia katedry historie Filozofické fakulty UJEP Bc. Roman Švec. 

Příběh Romana Švece je o velké statečnosti, vytrvalosti a hlavně pozitivním přístupu k životu. Roman byl v posledním roce bakalářského studia oboru Kulturně historická regionalistika postižen náhlým selháním nervového systému a poté několik týdnů doslova bojoval o život. I přes mnohatýdenní celkovou nehybnost a prognózu těžkých trvalých následků se dokázal po roce hospitalizace znovu vrátit ke studiu, které úspěšně zakončil.

V současné době Bc. Roman Švec studuje v navazujícím magisterském studiu obor Kulturní historie se specializací na stavební historii. Zároveň se zapojil do realizace projektu v programu aplikovaného výzkumu a vývoje Národní a kulturní identita „Dokumentace historických staveb sloužících pro zpracování a skladování chmele“, v němž pracuje jako terénní dokumentátor.

Pro své zapálení pro obor a výborné odborné předpoklady se stal důležitou součástí excelentního týmu, který se na Centru dokumentace a digitalizace památek FF UJEP zabývá moderními dokumentačními metodami. Pro svůj houževnatý boj s nepřízní osudu si tento student a kolega zaslouží naši úctu,“ uvedla Michaela Hrubá, děkanka FF UJEP, která studenta na udělení ceny navrhla.

Ústecká univerzita je známa a studenty oceňována za přátelskou a domácí atmosféru, ve které probíhá výuka i studentský život. Případ Romana Švece toto jen potvrzuje. Filozofická fakulta mu vyšla v těžké situaci stoprocentně vstříc a vypracovala Romanovi takový studijní program, ve kterém nechyběly ani výjezdy akademiků do jeho místa bydliště a individuální domácí výuka.

Jedním z cílů udělování Ceny Wernera von Siemense je, kromě motivování mladých talentů a upevňování pozitivního vztahu jejich i širší veřejnosti k vědě, především snaha dostat poznatky co nejrychleji do praxe. Svým rozsahem, výší finančních odměn a tradicí patří mezi nejvýznamnější nezávislé iniciativy tohoto druhu v celé České republice.