Sidebar

20
srp, út
15 Aktuality

Spolek studentů historických věd FF UJEP, též zvaný AXON, je historickým spolkem, který si klade za cíl shromažďovat všechny studenty a zájemce o historii a nabízet jim různé možnosti dalšího rozvíjení svých znalostí a zkušeností.

Spolek byl zřízen díky snahám a času Bc. Michala Jirmana, Bc. Michaely Caskové a Bc. et MSc. Martina Černého, kteří přípravami a svými snahami vytvořili ideální prostor k jeho založení. Žádost byla podána na konci roku 2016 a Krajský soud Ústí nad Labem ji přijal a spolek zaregistroval v prosinci téhož roku. Alternativní název AXON byl zvolen, aby korespondoval s univerzitou, kde spolek vznikl. Axon je totiž výpň neuronů a její existenci vypátral právě Jan Evangelista Purkyně.

doc přihláška

pdf tisková zpráva