Sidebar

21
zář,
20 Aktuality

S účinností od 1.9.2023 byl na filozofické fakultě UJEP jmenován nový docent v oboru české dějiny. Tomáš Velička vystudoval obor pomocné vědy historické na FF UK, kde několik let pracoval jako odborný asistent. Má také praxi jako archivář a zkušenosti z Národní knihovny s katalogizací starých tisků. V Ústí působí teprve od roku 2017 a za tu dobu stihl vytvořit novou katedru, vydat několik významných prací, usednout na místo proděkana pro internacionalizaci a v neposlední řadě úspěšně habilitovat.

Habilitační řízení bylo zahájeno již v únoru, kdy tehdy ještě doktor Velička předložil k posouzení práci s názvem Archivnictví v meziválečném Československu (1918–1939). Výběrem tématu poněkud překvapil odbornou veřejnost, která si doposud spojovala jeho jméno s výzkumem středověké a raně novověké diplomatiky. Překvapil ale velmi pozitivně a na základě výborných posudků mohla habilitační komise posunout řízení až před vědeckou radu fakulty, kde uchazeč v červnu vystoupil s přednáškou Emil Schieche – od loajálního československého archiváře do služeb německého Ostforschung. A pak už to byl jen krůček ke jmenování docentem. Gratulujeme!

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer