Sidebar

21
zář,
20 Aktuality

Dne 14. 9. 2023 se v kostele sv. Floriána v Krásném Březně konaly promoce absolventů doktorského studia a rigorózního řízení v historických vědách.

Promoci řídil jako promotor doc. Václav Ledvinka za účasti prorektorky dr. Aleny Chvátalové a proděkanky pro doktorské studium a zároveň předsedkyně oborové rady DSP Historické vědy prof. Michaely Hrubé. Diplomy byly předány Josefovi Klinovskému, Adamu Zítkovi a Václavu Zemanovi, kteří poté, co složili promoční slib a přísahali na fakultní insignie, mohou používat titul Ph.D., František Mlnařík na základě úspěšného rigorózního řízení pak titul PhDr.

Gratulujeme a přeje jim hodně úspěchů v další badatelské práci i osobním životě.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer