Sidebar

21
zář, čt
21 Aktuality

Milé kolegyně, milí kolegové, vážení studující, civitas academica,
usmívá se na vás nové kolegium filozofické fakulty, jež se utvořilo po volbě děkana, a které se nyní bude ucházet o přízeň Akademického senátu. Jsme rádi, že s námi zůstala emeritní paní děkanka prof. Michaela Hrubá.

Děkujeme jí všichni za léta, která věnovala budování fakulty, s chutí navážeme na její práci a těší nás, že dává dál k dispozici své zkušenosti a expertízu. Již teď vám ale chceme především popřát úspěšný akademický rok 2023/2024.

Za kolegium FF
doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer