Sidebar

21
zář,
20 Aktuality

Na konci června proběhla na filozofické fakultě výběrová řízení na pozice vedoucích pracovníků a pracovnic. Výběrové řízení je dvoukolové, v prvním kole diskutuje o programu uchazeče či uchazečky příslušné pracoviště, kde dochází k volbě. Výsledky volby jsou pak jedním z podkladů pro jednání výběrové komise, před kterou uchazeči s programem předstupují. O jmenování na základě doporučení komise následně rozhoduje děkan.

Jmenovací dekrety úspěšným kandidátům, kteří se funkce ujmou od 1. 9. 2023, byly předány na zasedání kolegia děkanky dne 29. 8. 2023. Beze změn zůstává vedení katedry archivnictví a pomocných věd historických v čele s doc. Mgr. Tomášem Veličkou, Ph.D., stejně tak katedry germanistiky, kterou i nadále povede doc. Hana Bergerová, Ph.D., a Ústavu slovansko-germánských studií, jehož dlouholetou ředitelkou je doc. PhDr. Kristina Kaiserová, CSc. Pokračovat ve vedení jazykového centra bude Mgr. Martin Škvára, který obhájil koncept rozšíření jazykového vzdělávání na FF. Nové tváře se objeví na postu vedoucího katedry politologie, kde vystřídá doc. Mgr. Pavla Maškarince, Ph.D., politolog Mgr. Petr Bláha, Ph.D., katedry filozofie a humanitních studií, které se ujme Mgr. Jan Šmíd, Ph.D., jenž nahradí Mgr. Ivanu Havlínovou, Ph.D., která vedla katedru předchozích osm let. Ke změně dochází i ve vedení katedry historie, kde doc. Mgr. Martina Veselého, Ph.D., po dvanácti letech vystřídá jeho zástupce Mgr. Jakub Pátek, Ph.D.

Dosluhující děkanka prof. PhDr. Michaela Hrubá, Ph.D., kterou od 1. 9. 2023 ve funkci nahradí doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D., poděkovala všem členům a členkám širšího vedení fakulty za dosavadní práci a popřála jim hodně zdaru na jejich pozicích stejně jako i v další práci na fakultě.

 

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer