Sidebar

21
zář, čt
21 Aktuality

Do nového školního roku budou Gymnázium Jateční v Ústí nad Labem a Gymnázium Václava Hlavatého v Lounech vstupovat jako fakultní školy Filozofické fakulty UJEP.

Desky k označení školy předala dne 30. 8. 2023 paní ředitelce Mgr. Radce Brejchové a panu řediteli Mgr. Danielovi Syrovátkovi děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá. Spektrum fakultních škol, mezi které již patří např. gymnázia v Litoměřicích, Teplicích či Žatci se tak rozšířilo a umožní fakultě další spolupráci se středními školami. „Kontakt se středními školami je pro nás důležitý, školám můžeme jednak obohatit jejich knihovny, nabízíme i odborné přednášky a pochopitelně jsme rádi, když můžeme oslovovat potencionální uchazeče o obory na naší fakultě. V souvislosti s reformou pregraduální přípravy budoucích učitelů, ve které je stále větší důraz na praxe, je pro nás důležitá i intenzivní spolupráce v tomto směru. Paní ředitelce i panu řediteli děkuji za důvěru a věřím, že spolupráce bude inspirativní a užitečná pro obě strany,“ uvedla prof. Hrubá.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer