Sidebar

21
zář,
20 Aktuality

Dne 22. srpna došlo na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně k setkání členů rodiny Lobkowicz, Williama Eastona Lobkowicz, jeho ženy a Williama Rudolfa Lobkowicz s rektorem univerzity Jaroslavem Koutským a zástupkyněmi Centra pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví FF UJEP, Táňou Šimkovou a Monikou Starou, aby probrali možnosti spolupráce mezi House of Lobkowicz a univerzitou.

House of Lobkowicz se v rámci své organizační struktury, kterou tvoří Lobkowicz Collections;Lobkowicz Events Management; Friends of the Lobkowicz Collections; Zámek Lobkowicz Roudnice winery; L. E. Holdingssnaží o správu, ochranu a péči kulturního dědictví lobkowiczkého majetku a sbírek. Vytváří vzdělávací programy, připravuje výstavy a aktivně spolupracuje se vzdělávacími institucemi z celého světa.

Během setkání představil rektor Jaroslav Koutský univerzitu a zapojil se do diskuze o možnosti vzájemné kooperace, zejména s Filozofickou fakultou UJEP a jejím Centrem pro dokumentaci a digitalizaci kulturního dědictví (CDDKD) disponuje přístroji a zkušenostmi v oblasti nedestruktivní dokumentace hmotných historických pramenů, na čemž by mohla dlouhodobá spolupráce stavět.

Jedná se o jedinečnou příležitost podílet se na obnově, prezentaci a zpřístupnění velmi významného segmentu kulturního dědictví kraje. Velkou výhodou je rovněž vstřícnost, otevřenost a zahraniční zkušenost zástupců House of Lobkowicz, která dovolí v případě budoucí spolupráce obohatit činnost CDDKD i katedry historie o řadu nových zkušeností. Za naprosto skvělou považuji nabídku House of Lobkowicz zapojit do propagační i dokumentační činnosti studenty našich studijních specializovaných oborů, kterou bychom v budoucnu rádi využili,“říká Táňa Šimková, vedoucí Centra dokumentace.

Pro filozofickou fakultu se jednalo již o druhé setkání s House of Lobkowicz. Při prvním setkání v květnu 2023 navštívil Williamem R. Lobkowicz děkanku fakulty Michaelu Hrubou a podrobně si prohlédl CDDKD, které mu představilo svou práci. Nyní již byly konzultovány konkrétní možnosti spolupráce.

Foto: UJEP

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer