Sidebar

3
říj, út
27 Aktuality

Dne 11. května se na Filozofické fakultě UJEP uskutečnil workshop k problematice trestněprávních pramenů v dlouhém 19. století. Workshopu se účastnili historičky a historici z Katedry archivnictví a pomocných věd historických a Katedry historie FF UJEP spolu s historičkami z Ústavu historických věd Univerzity Pardubice. Na workshop by měla navázat další meziuniverzitní spolupráce.

Historičky a historici se sešli, aby diskutovali o možnostech a limitech interpretace trestněprávních a soudních pramenů v 19. století v českých zemích. Řeč byla jak o konkrétních specifikách tohoto typu pramenného materiálu, tak o způsobu zpracování archiválií soudní provenience vůbec. Účastnice a účastníci workshopu se věnovali též soudním reformám 19. století, které uložení archiválií ovlivnily a byly diskutovány rozdílné přístupy k interpretaci soudních spisů 2. poloviny 19. století. Na příkladové studii byl představen způsob zpracování konkrétního archivního fondu velkostatku spolu s problematikou vrchnostenského soudnictví. Posledním zkoumaným tématem pak byly církevní soudy 50. a 60. let 19. století a specifika arcidiecézních manželských soudů včetně konkrétních příkladů manželských sporů.

Charakter workshopu slibuje naději na další plodnou spolupráci všech zainteresovaných institucí s možností každoročního setkávání formou výjezdních zasedání akademických pracovníků a studentů doktorských studijních programů, jež prohloubí navázanou mezioborovou a meziuniverzitní spolupráci.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer