Sidebar

24
zář, ne
19 Aktuality

V pátek 12. 5. 2023 se v prostorách CEITEC – Středoevropského technologického institutu Masarykovy univerzity v Brně uskutečnil Kulatý stůl k tématům financování vzdělávací činnosti na vysokých školách se zřetelem na humanitní a společenskovědní obory. Akce se konala pod záštitou předsedy vlády České republiky Petra Fialy.

V rámci jednání vystoupila i děkanka Filozofické fakulty UJEP prof. Michaela Hrubá, která se dané problematice dlouhodobě věnuje. Jednání navazuje na aktivity Asociace děkanů filozofických fakult ČR, která dlouhodobě upozorňuje na podfinancování humanitních oborů na českých univerzitách.

 

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer