Sidebar

3
čvn, so
46 Aktuality

Děkanka filozofické fakulty prof. Michaela Hrubá se ve dnech 4.–5. 5. 2023 zúčastnila konference na Univerzitě Mateja Bela v Bánské Bystrici, kde hovořila o hodnocení výsledků humanitních oborů podle Metodiky 17+ a problematice financování výzkumu na filozofických fakultách v České republice.

V rámci setkání, které se rovněž věnovalo výsledkům periodického hodnocení vědy na Slovensku a pozici humanitních oborů v něm, bylo důležité vzájemné sdílení zkušeností z hodnotících procesů a zároveň konstatování obdobných problémů v rámci institucionálního zabezpečení vzdělávací i výzkumné činnosti.

 

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer