Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Výstavu Konojedská preludia si od konce března mohou prohlédnout návštěvníci, kteří zavítají do východočeského hospitálu Kuks. Výstava je jedním z výstupů projektu NAKI Hortus Montium Mediorum, jehož hlavním řešitelem byl dr. Pátek z Katedry historie Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně.

Konojedská preludia budou na Kuksu vystavena v rámci šporkovské výstavy. Ta má připomenout, že Šporkové kromě Kuksu nebo Lysé nad Labem působili i na dalších místech. S hospitálem Kuks pojí Konojedy zejména osoba Františka Antonína Šporka. Zdejší zaopatřovací ústav pro vojenské veterány vznikl totiž právě z podnětu tohoto hraběte, který se zároveň neodmyslitelně zapsal i do historie Konojed, které zdědil po svém otci Janu Šporkovi.

Zájemci si výstavu mohou prohlédnout po celou návštěvnickou sezónu.

Výstava mapující vybrané momenty z historického vývoje a památkového fondu Konojed a jejich okolí vznikla v rámci řešení projektu Hortus Montium Mediorum – Dokumentace, výzkum a prezentace kulturního dědictví vybraných lokalit východního Českého středohoří v rámci programu Národní a kulturní identity (NAKI DG18P02OVV066).

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer