Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Ve středu 5. dubna se na Filozofické fakultě Univerzity J. E. Purkyně konalo krajské kolo dějepisné soutěže tříčlenných družstev žáků gymnázií. Tématem letošního ročníku byly evropské dějiny po 2. sv. válce. S počtem 120 bodů ze 135 možných vyhrálo družstvo Gymnázium Chomutov.

Krajského kola dějepisné olympiády se letos účastnilo celkem 14 gymnázií z Ústeckého kraje. Letošním tématem byla „Evropa v letech 1945-1975“. Na účastníky čekalo několik okruhů, které prověřily jejich orientaci v politice, kultuře, vědě a technice, sportu a mezinárodních vztazích po druhé světové válce.  Žáci tak měli například rozpoznat podobiznu Konráda Adenauera, Brigitte Bardot, Jurije Gagarina, Johna Lennona či Eddie Merckxe; nebo zodpovědět, co označoval název Check Point Charlie.

„Přestože se tzv. chebská dějepisná soutěž (hlavním organizátorem je od začátku Miroslav Stulák z Gymnázia Cheb) potýká s typickým problémem podobných akcí, tedy s množstvím informací, encyklopedičností, znalostním učením a zkouší v prvé řadě kapacitu paměti, je příležitostí pro příjemné a často i přátelské setkávání žáků a jejich vyučujících, fanynek a fanoušků poznávání minulosti,“komentuje jeden z hlavních organizátorů krajského kola a didaktik dějepisu na FF UJEP, Josef Märc.

Zatímco žáci vypracovávali zadání, jejich vyučující si mohli vyslechnout přednášku Josefa Märce o současném stavu vysokoškolské přípravy budoucích učitelů a možnostech kooperace středních škol a především vyučujících dějepisu s FF UJEP. Po přednášce došlo ke společnému vyhodnocení a následnému vyhlášení výsledků. Na prvních třech místech se umístila družstva z gymnázií v Chomutově, Litoměřicích a Žatci. Po vyhlášení výsledků se všechna družstva spolu se svým doprovodem přesunula do ústeckého muzea, kde na ně čekala komentovaná prohlídka výstavy „Naši Němci“ a po výstavě společný oběd v restauraci Na Rychtě. Za fundované představení expozice Naši Němci a věcné dary pro účastníky děkujeme pracovníkům Muzea města Ústí nad Labem.

Gratulujeme všem vítězům a přejeme jim mnoho úspěchů v dalším kole. Děkujeme také všem zúčastněným a partnerům akce, jimiž byli Muzeum města Ústí nad Labem a nakladatelství Albatros Media Praha.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer