Sidebar

28
zář, čt
26 Aktuality

Filozofická fakulta Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem se v úterý 28. 3. 2023 připojila k protestní akci Hodina pravdy. Akce měla upozornit na nerovné podmínky na českých vysokých školách a podfinancování zejména humanitních a společenskovědních oborů. K protestu se kromě Filozofické fakulty UJEP připojila i řada dalších filozofických a humanitních fakult napříč Českou republikou.

Akademická obec Filozofické fakulty UJEP se sešla ve 12:00 h v amfiteátru Kampusu UJEP, aby otevřeně a veřejně diskutovala o nedůstojných platových podmínkách, které na filozofických a dalších humanitně zaměřených fakultách dlouhodobě panují. Na akci vystoupili i zástupci Fakulty a umění designu UJEP, které se podfinancování také týká. Po diskuzi se vydali zástupci FF UJEP do Prahy, kde se od 15:00 h připojili k protestnímu pochodu z náměstí Jana Palacha k soše T. G. Masaryka před Pražským hradem.

„Problém, který je aktuálně řešen, se netýká jen akademických pracovníků a jejich nízkých mezd v porovnání s ostatními fakultami, ale velmi úzce souvisí i s marginalizací humanitních a společenských věd a jejich významu pro společnost obecně. Jsem proto velice ráda, že si tuto situaci uvědomují i naši studenti, kteří nám vyjádřili svou podporu,“komentuje děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.

Protestní akce navazuje na dlouhodobé snahy Asociace děkanů filozofických fakult, která na nedůstojné podmínky na filozofických a dalších humanitně zaměřených fakultách opakovaně upozorňuje MŠMT. Podfinancování filozofických fakult dopadá zejména na zaměstnance fakult, jejichž platy neodpovídají jejich kvalifikaci a jsou mnohdy hluboko pod minimální mzdou.

Datum konání akce bylo určeno záměrně na Den učitelů. Akce měla mimo jiné upozornit na to, že zatímco nedůstojné postavení a platy učitelů na základních a středních školách se v minulých letech podařilo napravit, na vysokoškolské pedagogy se zapomnělo. Iniciativa upozorňuje, že i vysokoškolští pedagogové z humanitně zaměřených oborů mají nárok na důstojný plat jako jejich kolegové na ostatních fakultách a učitelé z regionálního školství.

„Za stávajících platových podmínek výrazně klesá v očích mladých vědců atraktivita zaměstnání na humanitně orientovaných katedrách, což ve střednědobém horizontu může obory dramaticky ohrozit,“doplňuje člen Akademického senátu FF UJEP a dlouholetý akademický pracovník katedry historie FF UJEP dr. David Tomíček.

Protestní shromáždění se uskutečnilo v Praze, Olomouci, Českých Budějovicích, Hradci Králové, Ostravě, Pardubicích a Plzni. „Šlo o akci akademických senátů a odborů, Asociace děkanů FF nicméně protest podpořila, zároveň věří, že první kroky MŠMT směřující k řešení aktuální krizové situace najdou kladnou odezvu u vlády a že do budoucna bude systém financování vysokého školství nastaven tak, aby mzdy akademických pracovníků všech oborů byly nastaveny spravedlivě. Jde i o celkové podfinancování vysokých škol, na němž se shodnou všichni aktéři,“ dodává prof. Hrubá. 

Přečtěte si také: 

Prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult ČR k 28. 3.

Podpora Prohlášení Asociace děkanů filozofických fakult k 28. 3. 2023 Asociací uměleckých fakult

Výzva na podporu humanitních a sociálněvědních oborů

Studentská iniciativa: Máme smysl

Poslechněte si: 

Lidé FF: Speciál k tématu Hodina pravdy

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer