Sidebar

1
dub, so
35 Aktuality

Nedávno vyšla nová kolektivní monografie, která mapuje antické kamenictví na území dnešní Itálie. Kniha vychází z poznatků tříletého archeologického výzkumu, který probíhal v rámci studentské grantové soutěže na UJEP.

Tematicky doposud ojedinělá publikace poskytuje unikátní náhled do problémů starověkého kamenictví v antické Etrurii, včetně nových informací ohledně užitých stavebních technik a procedur, díky kterým nám Etruskové zanechali pozoruhodné dědictví v pohřební, profánní i kultovní architektuře.

Publikace pod názvem Stoneworking in Etruria: Study on Use of Some Types of Stonemason´s Working Tools in Selected Etruscan Sites Since Villanovan to the Hellenistic Period prezentuje výsledky výzkumného projektu týmu FF UJEP, který proběhl mezi lety 2019–2022 na několika etruských lokalitách. Zaměřil se na dokumentaci různých prvků etruské historické architektury z pohledu opracování kamene, v menší míře i na některé aspekty jeho těžby.

Výzkum, který je svou metodikou doposud v prostředí starověkých Etrusků unikátní, přinesl celou řadu nových poznatků. „Z dokumentace stop těžby kamene jsme schopni zjistit, jakým způsobem byly jednotlivé bloky kamene v lomech lámány, jak byly transportovány na místo určení a mnoho dalších relevantních dat,“ podotýká doc. Martin Trefný, jeden z autorů publikace.  

Pracovní stopy zanechané na povrchu opracovaného kamene umožňují rekonstruovat jednotlivé použité nástroje. Díky dalším analytickým metodám se dá zároveň určit, z jakého kovu tyto nástroje byly. Vzájemná poloha stop na povrchu kamene pak dále prozradí, v jaké poloze stál kameník a jak s kamenem manipuloval.

Kniha je výstupem projektu číslo UJEP-SGS-2020-63-006-3 Mechanoskopie a analytická trasologie při výzkumu kamenických nástrojů užitých v Etrurii. Projekt byl podpořen grantem v rámci studentské grantové soutěže na UJEP.

Zájemci si ji mohou zakoupit v Univerzitním knihkupectví UJEP.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer