Sidebar

1
dub, so
35 Aktuality

Ve čtvrtek 9. února přivítala Filozofická fakulta UJEP nové zájemce o studium. Po covidové pauze si uchazeči mohli letos projít „fildu“ naživo. Tuto možnost využilo okolo 200 návštěvníků. Kromě informací o studiu na ně čekal doprovodný program a mohli si poslechnout i některé přednášky našich akademiků.

Po hlavní informační přednášce o studiu na FF UJEP mohli uchazeči navštívit jednotlivé infopointy kateder, promluvit si o studijních programech se zástupci kateder nebo se dozvědět něco o vysokoškolském životě přímo od studentů. Kromě toho byl pro uchazeče připraven tradiční doprovodný program. Uchazeči si mohli otestovat komfort našich učeben a vyslechnout si přednášky našich akademiků nebo si porovnat svůj dosavadní všeobecný přehled s našimi studenty ve „Filda kvízu“. Otevřená byla pro uchazeče i laboratoř Centra dokumentace a digitalizace kulturního dědictví, kde si návštěvníci mohli prohlédnout nejmodernější techniku pomáhající dokumentovat historické památky.

Návštěvníci, kteří nestihli informační přednášku o studiu, ji mohou zhlédnout na Youtube kanálu FF UJEP.

Přehled přednášek LS 2022/2023

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer