Sidebar

28
led, so
27 Aktuality

Vedení Filozofické fakulty UJEP se rozhodlo zřídit novou pozici proděkana pro doktorské studium. Na post proděkana pro doktorské studium byl dne 3. 1. 2023 jmenován doc. PhDr. Václav Drška, Ph.D. Hlavní náplní nového proděkana bude agenda související se zajištěním a podporou doktorských studijních programů a zejména příprava na dopady reformy doktorského studia, kterou plánuje MŠMT a která se dotkne především financování doktorandů a doktorandek.

Doc. Václav Drška je členem katedry historie, garantem studijního programu Historie a dlouholetým školitelem doktorských prací. Má zkušenost s fungováním doktorského studia na FF UJEP i FF UK a je také dlouholetým členem oborové rady doktorského studijního programu Historické vědy. Patří nejen ke zkušeným pedagogům, ale také k nejvýznamnějším vědcům na fakultě, jehož výsledky jsou pravidelně hodnoceny v rámci excelence výzkumu.

Náplní práce proděkana pro doktorské studium bude implementace dopadů reformy doktorského studia na fakultě. Bude dohlížet na realizaci projektu OP JAK na podporu doktorského studia a bude garantovat veškerou agendu související s doktorským studiem, včetně akreditační agendy.

„Rozhodnutí zřídit tento nový post souvisí se snahou posílit tuto agendu v souvislosti s reformou doktorského studia, která se aktuálně připravuje. Doktorské studium vnímám jako prioritu a nutnost proto, aby naše fakulta měla standardní parametry odpovídající vysokoškolskému vzdělávání a zároveň parametry výzkumné organizace,“ komentuje děkanka FF UJEP prof. Michaela Hrubá.

Panu doc. Drškovi gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v nové funkci!

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Přehled přednášek ZS 2022/2023

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer