Sidebar

1
říj, ne
22 Aktuality

Mezinárodní den studenstva a Den boje za svobodu a demokracii si studenti a vedení Filozofické fakulty Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem připomněli uctěním památky na místech paměti v Kampusu UJEP a v Městských sadech v Ústí nad Labem.

Tradiční pietní akt se uskutečnil 16. listopadu 2022 v předvečer státního svátku. Účastníci akce se sešli před budovou Filozofické fakulty UJEP, aby se v průvodu přesunuli k památníku V. Sedláčka, kde zástupkyně Spolku historických věd Kristýna Šimůnková připomněla tragické události roku 1939 a osud dvou tehdejších studentů Václava Sedláčka a Jana Opletala.

Průvod se poté odebral k Lavičce Václava Havla, kde za Politologický spolek vystoupil Jan Válek a připomněl, jak důležité jsou demokratické hodnoty a občanský aktivismus: Dnes žijeme v demokratické zemi, která sice není dokonalá, má své chyby, ale každý z nás máme svobodu nejenom na tyto chyby poukazovat, kritizovat je, ale také vstát, býti aktivním občanem a něco s tím dělat. Ať už nás trápí nějaká zdánlivá maličkost v naší malé obci, nebo chceme participovat ve velké politice. A právě o to jde.“

Poté se celý průvod přesunul do Městských sadů, kde uctil památku obětí válek a boje za svobodu a demokracii a položil věnec k Pomníku obětem komunismu.

„Jsem velmi ráda, že studentky a studenti naší fakulty vnímají 17. listopad jako výročí, které je potřeba připomínat. Ve slovech, která pronesli zástupci spolků studentů historie a studentů politologie u památníku V. Sedláčka a Lavičky Václava Havla před naší fakultou, zazněla nejen připomínka událostí z roku 1939 a 1989, ale především pro mne velmi podstatné ubezpečení, že si dnešní studentky a studenti uvědomují statečnost a roli svých předchůdců. U míst paměti v ústeckých Městských sadech, kde byla následně uctěna památka obětí válek a boje za svobodu a demokracii, byla připomenuta i současná situace a role, kterou mají dnešní studenti a studentky. Velmi si cením všech, kteří své studium berou vážně, pracují na sobě a nejsou lhostejní k tomu, co se děje kolem nich. Ač byla letošní akce spíše komorní a univerzitní veřejnost pozvání na tuto akci nereflektovala, stále věřím, že se to jednou změní a mezinárodní den studentstva si bude připomínat celá univerzita“zhodnotila akci děkanka Filozofické fakulty UJEP prof. Michaela Hrubá.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer