Sidebar

21
zář,
20 Aktuality

Katedra filozofie a humanitních studií uspořádala týdenní exkurzi do Říma. Exkurze se uskutečnila v týdnu od 31. října do 7. listopadu a byla určena pro studenty, kteří se v rámci svých oborů zaměřují na problematiku antické kultury a její roli ve vývoji evropské civilizace. Program zahrnul prohlídku prestižních římských muzeí shromažďujících sbírky evropského výtvarného umění a návštěvu historických památek, zejména památek antického starověku.

Vedle teoretického základu, který studenti získávají v rámci přednáškových kurzů a seminářů, tak exkurze nabídla praktický a zážitkový rozměr výuky. Účastníci měli možnost přiblížit se k fundamentům evropské kultury ztělesněné bohatstvím uměleckých artefaktů a archeologických a architektonických památek.

Po všech stránkách monumentální dědictví římské civilizace zavedlo naše kroky nejprve k ikonickému Koloseu a rozsáhlému archeologickému areálu na Palatinu a Římském fóru. Počátky římského osídlení, ozvuky imperiální velikosti a všechny aspekty kulturního, politického a náboženského života se tu zhmotnily v pozůstatcích paláců, chrámů a veřejných budov. Pod kupolí Pantheonu vyniká odvaha a zručnost antického stavitelství. Expozice Andělského hradu – původního Hadriánova mauzolea – svou rozmanitostí prozradila mnohotvárné účely, kterým stavba postupně sloužila. Výhled z horní terasy odměnil ve slunném dni každého, kdo vystoupal celým komplexem, a nabídl působivé rozloučení s celým městem. Ještě předtím jsme ovšem absolvovali návštěvu impozantních Vatikánských muzeí včetně Pinakotéky, překypující barevné dynamiky fresek Rafaelových sálů a působivé Sixtinské kaple. Umělecké zážitky dotvořila návštěva Kapitolských muzeí včetně aktuální výstavy „Domiziano Imperatore. Odio e amore“. Kontrapunktem k duchovnímu rozměru baziliky svatého Petra byla procházka podzimní nádherou zahrad vily Borghese.

Věčné město před námi poodhalilo mnohé z artefaktů římské civilizace v období starověku a z památek spjatých s kulturním postavením Říma v období středověku, renesance a baroka. Nekončící řada monumentů jeho mnohotvárného dědictví ale zůstává trvalým lákadlem k dalšímu objevování.

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer