Sidebar

4
pro, ne
26 Aktuality

8. listopadu 2022 zemřel ve věku nedožitých 75 let český filosof, překladatel, teoretik umění, pedagog a nakladatel Petr Rezek.

Jsou setkání, která odvanou, a setkání, která zasáhnou. Setkání s elektrizující osobností Petra Rezka patřilo bezpochyby mezi ta druhá. Doutník, motýlek, objemná aktovka naditá knihami, texty a interpretacemi, k tomu břitký jazyk, vtip a neotřelost – tak ho znají mnozí, kteří v jedinečné atmosféře začátku 90. let zahajovali svá studia filosofie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze. Charisma Rezkovy osobnosti si nekompromisně podmaňovalo mnohé, kteří zavítali na jeho přednášky a semináře věnované mnohotvárným stránkám myšlenkového světa antického starověku. S pedagogickou virtuozitou dokázal zaujmout a uchvátit. Nebylo to ale jen povrchní okouzlení, co si jeho posluchači odnášeli. K inspirativnímu entuziasmu jeho vystupování se nerozlučně pojil druhý rozměr jeho vyučování, založený na hluboké erudici. Přísná a kritická práce s textem, důkladná komparace, prověřování interpretačních variant, argumentační přesvědčivost – to byly způsoby, kterými Petr Rezek dával zakoušet svým studentům povahu seriózní filosofické práce. Poznávacím znamením jeho aktivit a jeho dědictvím se tak stává odvaha myslet.

Z mozaiky aktivit Petra Rezka zachycuje tato vzpomínka jen pár kamínků. Připomeňme alespoň ještě jeho předrevoluční působení v neoficiální filosofické sféře coby organizátora bytových seminářů, z porevolučních pedagogických aktivit pak přednášení na Akademii výtvarných umění v Praze a na Fakultě umění a architektury Technické univerzity v Liberci. Svět odborné literatury mu vděčí za iniciování edice PomFil („pomocník filosofa“) v nakladatelství OIKOYMENH, a zejména pak za bohatou produkci vlastního nakladatelství, jež pokrylo citelnou mezeru v česky dostupných  společensko-vědních titulech. Pečlivě vypravená vydání Aristotela, ale i další pramenné literatury, stejně jako publikace komentářů, příruček a interpretačních textů z pera mezinárodních odborníků jsou trvalým příspěvkem v kulturní krajině českého myšlení.

Dlouhá řada těch, jejichž životní cesta se protnula s některou stránkou Rezkova mnohostranného působení, by tuto mozaiku mohla doplnit vlastními osobitými vzpomínkami. Pro ty, které Petr Rezek ovlivnil v tom, kým jsou a co dělají dnes, zbývá v těchto dnech vzpomínka poslední.

Poslední rozloučení s Petrem Rezkem se bude konat v pondělí 21. listopadu 2022 v 10:15 hodin v obřadní síni krematoria Motol.

 

Přehled přednášek ZS 2022/2023

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer