Sidebar

30
zář, so
26 Aktuality

Ve dnech 21.–23. 10. 2022 se v univerzitním rekreačním středisku na Bukovině v Českém ráji sešli doktorandi a doktorandky katedry historie. Na programu měli problematiku hodnocení výzkumných výsledků podle Metodiky 2017+, a to zejména s ohledem na typy výsledků, které jsou obvyklé v historických vědách.

Na setkání byl představen systém hodnocení, jeho dopady na financování výzkumných organizací a vysokých škol. Diskutována byla zejména problematika hodnocení výsledků humanitních oborů v souvislosti s nastavením Modulu 2 zaměřeného na bibliometrii, jejíž uplatňování v humanitních oborech je sporné a kritizované. V průběhu programu účastnice a účastníci setkání představili průběžné výsledky svého výzkumu v rámci doktorandských projektů, které byly v širším plénu diskutovány. Součástí programu byla i návštěva expozice Vlastivědného muzea v Turnově.

Akce, kterou připravila prof. M. Hrubá, garantka DSP Historické vědy, byla podpořena prostředky ze školy doktorských studií na rok 2022 a z projetu SGS zaměřeného na zvýšení metodologických a publikačních kompetencí studentů a studentek v DSP Historické vědy.

 

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Aktuality

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer