Sidebar

4
říj, st
30 Aktuality

V pondělí 1. listopadu 2022 se uskutečnila slavnostní vernisáž výstavy „Veduty Jana Antonína Venuta z regionu severozápadních Čech“. Výstava je k vidění ve Vědecké části Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem do konce listopadu. Na přípravě výstavy se podílela katedra archivnictví a pomocných věd historických Filozofické fakulty UJEP.

Katedra archivnictví a pomocných věd historických FF UJEP připravila ve spolupráci se Severočeskou vědeckou knihovnou a Galerií výtvarného umění v Havlíčkově Brodu (za podpory vídeňské Národní knihovny) výstavu pod názvem „Veduty Jana Antonína Venuta z regionu severozápadních Čech“. Výstava představuje uměleckou tvorbu jevišovického rodáka Jana Antonína Venuta, který žil na přelomu 18. a 19. století.

Návštěvníci si mohou prohlédnout historickou podobu vesnic, měst a dalších krajinotvorných prvků severozápadních Čech na několika desítkách historických vedut. Je tak možné vidět historickou podobu zámku a města Bílina, Červeného Hrádku, Teplic, Ústí nad Labem, Milešova s Hromovou horou (Milešovka), Horního Litvínova, Oseku a mnoha dalších míst našeho regionu.

Výstava potrvá do 30. listopadu 2022 ve Vědecké části Severočeské vědecké knihovny v Ústí nad Labem – v ulici Velká Hradební 49.

Přehled přednášek ZS 2023/2024

BuFFet Filozofické fakulty

BuFFet FF UJEP

Pro zájemce o studium

Hlasujte

Adresář a konzultační hodiny

Hlasujte

Harmonogram FF UJEP

Studijní brožura

E-learning Moodle

Portál IS/STAG

Hlasujte

Virtuální prohlídka FF UJEP

Hlasujte

Konferenční portál KonFFer